Pozostałe usługi

Analiza i projektowanie modelu biznesowego

Ocena aktualnego modelu, jego skuteczność i przygotowanie logicznego systemu rozwiązań stategicznych.

Więcej

Budowanie modelu finansowego

Porządkowanie działania w zakresie obrotu pieniądzem i rekomendacja narzędzia do zarządzania finansami.

Więcej

Analiza i przygotowanie struktury zarządczej

Ułożenie właściwej struktury zarządczej, która będzie wspierała osiąganie założonych celów.

Więcej

Model tworzenia wartości marki

Odbudowanie, wzmocnienie lub nadanie wartości wykonywanym działaniom.

Więcej