PIRSB

Polski Instytut Rozwoju Strategii Biznesowych

Partnerem strategicznym Turning Point jest Polski Instytut Rozwoju Strategii Biznesowych.

Przejdź na stronę

Polski Instytut Rozwoju Strategii Biznesowych (PIRSB) powstał z myślą o wspieraniu biznesu w momentach dynamicznego wzrostu oraz nieprzewidzianych trudności.

PIRSB to partner dla firm/przedsiębiorstw szukających rozwiązań przełomowych, pragnących zmienić swoją pozycję rynkową oraz tych, które doświadczają konsekwencji przeinwestowania lub innych błędów decyzyjnych. Instytut opracowuje strategie do wdrażania zmiany paradygmatów stwarzających szansę transferu firmy/przedsiębiorstwa na wyższe poziomy dojrzałości biznesowej oraz wspiera w opracowaniu strategii wyjść z kłopotów organizacyjno-finansowych.

PIRSB współpracuje z praktykami biznesu z doświadczeniem na strategicznych stanowiskach kierowniczych w grupie małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. To przepustka do skutecznego doradztwa oraz skutecznych wdrożeń.

Pracuję w 6 obszarach strategicznych:
  • audytu biznesowego z rekomendacjami kierunków zmiany – przygotowując kompleksowe dokumentacje
  • przygotowania strategii biznesowych dla firm/przedsiębiorstw dojrzałych oraz w początkowej fazie rozwoju
  • kompleksowych analiz finansowych oraz ekonomicznych w oparciu o kluczowe wskaźniki oraz biznes plany inwestycyjne, studia wykonalności, due dilligence, inne
  • pomocy przy pozyskiwaniu funduszy na rozwój firmy/przedsiębiorstwa
  • operatywnym wdrażaniu projektów rekomendowanych strategii w obszarach zarządzania oraz finansów (project management)
  • strategicznym doradztwie prawnym

Porozmawiajmy o Twojej Firmie